RAFAŁ MACIESZA

radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło, Poznań

Tak

Wydatki na katering oraz na usługi gastronomiczne w restauracji poniesione przy okazji organizacji spotkań biznesowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W obecnym stanie prawnym wydatki na reklamę w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, zaś wydatki na reprezentację w całości nie są uważane za koszt uzyskania przychodu.

Podstawową kwestią, którą należy wyjaśnić, jest zagadnienie, czy koszty organizacji spotkania roboczego będą kosztami na reklamę, na reprezentację, czy też kosztami innego rodzaju.

Za reklamę należy uznać przedstawianie informacji o produktach, usługach, ich zaletach, wartościach, mające przede wszystkim charakter wartościujący i zachęcający potencjalnych nabywców do wybrania przedstawionej oferty. Przez pojęcie reprezentacja należy rozumieć kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, bez promowania konkretnego produktu. Zachęta do nabywania konkretnych produktów czy usług nie występuje w tym przypadku bezpośrednio, lecz wynika raczej z ogólnego przekonania o dobrym wizerunku oferujących je podmiotów. W szczególności można rozumieć przez to pojęcie czynności związane z podejmowaniem kontrahentów, organizowanie dla nich imprez, poczęstunki, wręczanie upominków.

Zgodnie z ostatnim orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie jest reprezentacją ani reklamą organizowanie szkoleń dla kontrahentów. Organizowane są bowiem po to, aby klienci zapoznali się z parametrami technicznymi produktów oraz nauczyli się je obsługiwać. Oprócz podstawowych wydatków, takich jak wynajęcie sali, sprzętu i wynagrodzenie wykładowców, do kosztów organizacji szkolenia zalicza się też wyżywienie i zakwaterowanie uczestników.

Na gruncie takich definicji nie można zaliczyć organizacji spotkań roboczych współrealizatorów umów unijnych ani jako reklamy, ani jako reprezentacji. Wydatki na katering oraz na usługi gastronomiczne w restauracji poniesione przy okazji organizacji takiego spotkania (szkolenia) mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, o ile wykazują związek z przychodami osiągniętymi przez instytut naukowy.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).