ANDRZEJ DĘBIEC

partner Kancelaria Lovells

Na wstępie przypomnę, że w związku z faktem, że interpretacje wydawane były przez wszystkie urzędy i izby skarbowe, to zawierały bardzo często sprzeczne stanowiska. Aby temu zapobiec, wprowadzono system, w którym organem uprawnionym do wydawania interpretacji jest minister finansów. Na podstawie jego upoważnienia interpretacje wydają tylko cztery izby skarbowe: w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach i Poznaniu. Mimo próby ujednolicenia stanowisk organów podatkowych poprzez wyznaczenie jednego kompetentnego organu, nadal wydawane są interpretacje sprzeczne z tymi, które już obowiązują. Skrajnym przykładem mogą być tutaj odmienne interpretacje wydane przez tą samą izbę skarbową dotyczące właśnie daty zaliczenia do kosztów podatkowych skapitalizowanych odsetek od pożyczki. Otóż podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. We wniosku podatnik przedstawił swoje stanowisko, zgodnie z którym skapitalizowane odsetki powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty.

W indywidualnej interpretacji wydanej 28 stycznia 2008 r., nr IP-PB3-423-407/07-4/AG, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe i stwierdził, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skapitalizowane odsetki powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w dacie ich kapitalizacji.

Co ciekawe, prawie dwa miesiące wcześniej dyrektor tej samej Izby Skarbowej w interpretacji z 7 grudnia 2007 r., nr 1401/PP-I/4210-8/07/Ich, zajął całkowicie odmienne stanowisko. Stwierdził m.in., że literalna wykładnia przytoczonego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) prowadzi do wniosku, że chociaż w momencie spłaty pożyczki nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku na spłatę kwoty głównej pożyczki, wyłączenie to nie dotyczy wydatku na spłacane, skapitalizowane odsetki. Ustawodawca, posługując się w przytoczonym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) pojęciem wydatków wyraźnie wskazał, że aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki skapitalizowane należy ponieść wydatek z nimi związany. Sama kapitalizacja odsetek nie daje jeszcze możliwości rozpoznania ich jako kosztu uzyskania przychodów. W efekcie prawidłowym momentem rozpoznania skapitalizowanych odsetek jako kosztu uzyskania przychodów jest moment poniesienia rzeczywistego wydatku na spłatę tych odsetek.