GRZEGORZ WACHOŁEK

ekspert podatkowy, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Nie

Podatnik nie musi samodzielnie rozliczać się z odsetek otrzymanych od obligacji w zeznaniu rocznym, gdyż to bank lub biuro maklerskie zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z rozliczeniem dochodów z tego tytułu.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów z odsetek pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Wolne od podatku są jedynie odsetki od obligacji skarbowych wyemitowane przez Skarb Państwa przed 1 grudnia 2001 r. (art. 52a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT).

W przypadku obligacji Skarbu Państwa wszystkie czynności związane z pobraniem i wpłaceniem 19-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego ciążą na płatniku. Jest nim bank prowadzący sprzedaż obligacji lub biura maklerskie prowadzące rachunki inwestycyjne klientów, na których obligacje są zdeponowane. Tak więc to bank lub biuro maklerskie zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z rozliczeniem dochodów z odsetek od obligacji. Bank lub biuro maklerskie jest między innymi zobowiązane do informowania właściwych organów podatkowych o uzyskaniu przez podatnika przedmiotowych dochodów. Odbywa się to bez udziału posiadacza obligacji, poprzez przekazanie informacji PIT-8R właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu.

Nie jest więc konieczne uwzględnianie dochodu z odsetek od obligacji w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 czy PIT-38. Należność podatkowa zostaje bowiem obliczona, pobrana i wpłacona na rachunek urzędu skarbowego przez bank lub biuro maklerskie.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).