W rozporządzeniu - zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa - określono szczegółowe warunki udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc regionalną.

"Warunki te sformułowano w taki sposób, aby naruszenie konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy zostało zrekompensowane efektami społeczno-gospodarczymi inwestycji" - wyjaśnia w komunikacie CIR.

Rozporządzenie umożliwia udzielanie pomocy na nowe inwestycje bez zgody Komisji Europejskiej. Notyfikacji Komisji będzie wymagała pomoc przyznana dużym projektom inwestycyjnym, o wartości przekraczającej 100 mln euro.

"Powinno to ich zachęcić do podejmowania decyzji o realizacji nowych inwestycji, a w konsekwencji do tworzenia nowych miejsc pracy"

"Także w przypadku nowopowstałych małych przedsiębiorstw, podmiot udzielający pomocy będzie mógł udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną, po notyfikacji o tej pomocy Komisji Europejskiej" - czytamy w komunikacie CIR.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na: pomoc w odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożenie płatności podatku na raty oraz odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz odsetkami za zwłokę.

"Powinno to ich zachęcić do podejmowania decyzji o realizacji nowych inwestycji, a w konsekwencji do tworzenia nowych miejsc pracy" - napisano w komunikacie. Określona w rozporządzeniu pomoc regionalna może być udzielana do końca 2013 r.