Z opublikowanego szacunkowego wykonania budżetu na 2008 rok wynika, że wpływy podatkowe od stycznia do maja kształtują się w założonych granicach. Ministerstwo Finansów uzyskało z podatków pośrednich (VAT, akcyza) ponad 65,4 mld zł z zakładanych 164,8 mld zł. Stanowi to 39,7 proc. planu. Z tytułu samej akcyzy do budżetu państwa wpłynęło 19,9 mld zł z prognozowanych 52,2 mld zł (38,1 proc.). Podatek akcyzowy stanowi dość istotny element kalkulacji budżetowej, więc nie należy się spodziewać, o czym ostatnio było głośno, że resort finansów pozbawi się tego źródła przychodów, obniżając akcyzę na paliwa.

Nieco mniejszy dochód uzyskano z PIT, który wyniósł za pierwsze pięć miesięcy 15,6 mld zł z zakładanych 36,1 mld zł, co stanowi 43,4 proc. rocznego wykonania planu. Największy odsetek wpływów, czyli 49 proc., zanotował CIT, który zasilił budżet w wysokości 13,3 mld zł z planowanych 27, 1 mld zł.