Dochody uzyskane przez polskich podatników, którzy biorą udział w zakładach bukmacherskich związanych z typowaniem wyników Euro 2008, nie są obojętne podatkowo. Podlegają one opodatkowaniu. Forma opodatkowania zależy od tego, czy zostały uzyskane w związku z udziałem w zagranicznej grze czy organizowanej przez podmiot polski.

Zryczałtowane 10 proc.

W przypadku polskich podmiotów (np. STS, Betako), które organizują zakłady bukmacherskie, pobierany jest zryczałtowany 10-proc. podatek od wygranej. Pobiera je i odprowadza do urzędu skarbowego firma organizująca zakłady wzajemne, a wygrana pomniejszona jest o kwotę podatku. W tym przypadku osoba wygrywająca nie jest zobowiązana do rozliczania i wykazywania dochodu oraz podatku samodzielnie w swoim zeznaniu rocznym.

Należy pamiętać też, że wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych są zwolnione z podatku, gdy jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 złotych. Zwolnienie to istnieje pod warunkiem, że gry są urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie polskich przepisów o grach i zakładach wzajemnych.

Takie rozliczenie lub zwolnienie z podatku nie odnosi się jednak do gier organizowanych przez podmiot zagraniczny. W przypadku gier i zakładów zagranicznych obowiązują inne reguły.

Organizatorzy zagraniczni

Przyjmuje się, że dochody uzyskane w związku z udziałem w zagranicznej grze i zakładzie zagranicznym są dochodami uzyskanymi za granicą, a zatem nie odnoszą się do nich zwolnienia z podatku oraz przepisy określające zryczałtowaną 10-proc. stawkę podatku dochodowego od wygranych.

W związku z tym zagraniczni organizatorzy gier nie pobierają 10-proc. podatku (o czym zazwyczaj informują na stronach internetowych). Bukmacherzy prowadzący serwisy internetowe zapewniają, że wygrane uzyskane w ramach ich serwisów nie są opodatkowane.

Nie jest to jednak do końca prawda. Nie są oni tylko płatnikami wygranej i nie mają obowiązku pobierania podatku. Oznacza to, że dochody uzyskane za granicą przez osobę będącą rezydentem polskim podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i muszą być rozliczone samodzielnie.

Podwójne opodatkowanie

Przy rozliczaniu dochodu zagranicznego należy też sięgnąć do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z poszczególnymi krajami, z których mogą wynikać ewentualne metody unikania podwójnego opodatkowania mające zastosowanie do dochodów z wygranych. Gdy takich zasad nie ma lub nie istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a państwem, w którym uzyskany jest dochód, to Polak, który uzyskał dochody z zagranicznych gier losowych lub zakładów wzajemnych, ma obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

10 proc. wynosi podatek od wygranej u polskiego bukmachera