Posłowie przegłosowali dziś wniosek o odrzucenie dwóch projektów ustaw zakładających zniesienie podatku od oszczędności złożonych w sejmie przez opozycyjne kluby PiS i Lewicy.

Nowelizacje ustawy o PIT przewidywały likwidację opodatkowania wkładów oszczędnościowych gromadzonych na prywatnych rachunkach bankowych oraz rachunkach prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Oba projekty nie zakładały natomiast likwidacji podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku z giełdy).