NSA w całości podzielił dziś pogląd wyrażony wcześniej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie zwolnienia z podatku spadków otwartych przed 1 stycznia 2007 roku. Tym samym uznał, że „stare spadki” nie korzystają ze zwolnienia dla najbliższej rodzinny.

Zwolnione z podatku są tylko te spadki, które zostały otwarte po 1 stycznia 2007 roku. Dotyczy to zatem tylko tych przypadków, w których spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 roku. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2007 roku weszły w życie przepisy, które pod pewnymi warunkami zwolniły z podatku od spadków i darowizn te spadki, które otrzymała tzw. zerowa grupa podatkowa. Obejmuje ona małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

 Szerzej na ten temat jutro w GP