W Sejmie odbędzie się dziś pierwsze czytanie projektów ustaw o abolicji podatkowej.
Celem ustaw jest zrównanie obciążenia podatkowego Polaków pracujących za granicą, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania.
Projekt rządowy będzie miał zastosowanie do podatników, którzy co najmniej w jednym roku podatkowym w latach 2002-2007 podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie uzyskiwali przychody z pracy, do którym zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. W projekcie przewidziano umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego. Podatnicy, którzy zapłacili w Polsce podatek, otrzymają natomiast częściowy zwrot.
Sejm zajmie się również dwiema propozycjami poselskimi autorstwa PO i SDPL-NL. Pierwszy przewiduje wprowadzenie abolicji w drodze rozporządzenia ministra finansów, drugi umożliwia podatnikom wybór metody unikania podwójnego opodatkowania.