Posłowie rozpoczynają pracę nad projektami ustaw abolicyjnych. W Sejmie odbędzie się jutro pierwsze czytanie projektu rządowego oraz dwóch propozycji poselskich.

Propozycja rządowa zakłada objęcie abolicją podatników, którzy uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Ustawa abolicyjna będzie miała zastosowanie zarówno do podatników, którzy nie rozliczyli się z fiskusem z zagranicznych dochodów, jak i osób, które zapłaciły podatek w kraju. W pierwszym przypadku abolicja przyjmie formę umorzenia zaległości, w drugim – zwrotu części podatku. Kwotę umorzenia lub zwrotu określi urząd skarbowy na wniosek podatnika.

Jak wyjaśnia Andrzej Marczak, doradca podatkowy w KPMG rządowy projekt skierowany jest do osób, które w okresie 2002-2007 miały w Polsce stałe miejsce zamieszkania (rezydenci podatkowi) i musiały rozliczać się w kraju z dochodu osiągniętego za granicą.

"Abolicja oczywiście nie obejmie osób, które utraciły status rezydenta podatkowego w Polsce, bowiem tacy podatnicy nie muszą rozliczać światowych dochodów w naszym kraju" – podkreśla ekspert. Zwraca uwagę, że abolicja będzie dotyczyła dochodów z pracy – nie ma natomiast zastosowania do dochodów np. z kapitałów pieniężnych (dywidend, odsetek).

Ujednolicenie metody unikania podwójnego opodatkowania i powszechne wprowadzenie tzw. wyłączenia z progresją

Zdaniem Andrzeja Marczaka propozycje rządu to nic innego, jak ujednolicenie metody unikania podwójnego opodatkowania i powszechne wprowadzenie tzw. wyłączenia z progresją.

"Ta metoda unikania podwójnego opodatkowania oznacza, że co do zasady, dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce" – wyjaśnia ekspert. Wskazuje, że jest ona bardziej korzystna dla podatników od innej metody obecnie obowiązującej w umowach podatkowych, jakie zawarła Polska, czyli od metody odliczenia proporcjonalnego, gdzie podatek zapłacony zagranicą odpowiednio zalicza się na poczet podatku w Polsce. W tym wypadku z reguły podatnicy muszą dopłacać podatek w Polsce.

"Zaproponowana ustawa spowoduje, że nie będzie trzeba pilnie zmieniać traktatów podatkowych w zakresie metod unikania podwójnego opodatkowania i wprowadzać tam metodę wyłączenia z progresją, co jest zawsze procesem czasochłonnym" – twierdzi nasz rozmówca.

W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie dwóch poselskich propozycji w zakresie abolicji podatkowej. Projekt autorstwa PO zakłada wprowadzenie abolicji w drodze rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku. Projekt sygnowany przez klub SDPL-NL przewiduje natomiast umożliwienie podatnikom pracującym za granicą wyboru metody unikania podwójnego opodatkowania.