■  ULGA DLA PRODUCENTÓW BIOKOMPONENTÓW. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła wczoraj nowelizację ustawy o CIT, która wprowadza do systemu podatku dochodowego nową 19-proc. ulgę dla producentów biokomponentów. Preferencja będzie miała zastosowanie w latach podatkowych 2007-2014. Przedsiębiorcy odliczą 19 proc. kwoty stanowiącej nadwyżkę kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych.

Więcej www.senat.gov.pl

■  FINANSE PO WAKACJACH. Sejm zdecydował wczoraj, że pierwszym czytaniem projektów ustawy o finansach publicznych i ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych zajmie się po sejmowych wakacjach, czyli w sierpniu.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  OPŁATA OD ZAŚWIADCZEŃ. Opublikowano rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Wnioskodawca będzie mógł żądać wydania zaświadczenia na przedłożonym przez niego formularzu, jeśli będzie możliwe zamieszczenie na nim adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej przez organ podatkowy wydający zaświadczenie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 19 lipca (Dz.U. nr 123, poz. 854).

■  ZANIECHANIE POBORU PODATKU. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Przewiduje on rozszerzenie zakresu obecnie obowiązującego rozporządzenia o nowe umowy offsetowe zawarte pomiędzy Skarbem Państwa a zagranicznymi dostawcami w okresie: wrzesień 2006 r. - luty 2007 r.

Więcej www.mf.gov.pl

■  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje Dział Postępowania Kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80), tel. 022 635 10 40, 0 22 635 14 77.

Więcej www.kibr.org.pl

■  NA GIBRALTARZE NIŻSZY CIT. Zgodnie z obietnicami ministra finansów Gibraltaru stawka CIT na terytorium tego kraju obniżona zostanie stopniowo do poziomu poniżej 30 proc. Władze Gibraltaru nie wykluczają wprowadzenia w przyszłości systemu podatku liniowego. W tym roku stawka zostanie zmniejszona z 35 do 33 proc.

Więcej www.taxnews.pl