Po publikacji Gazety Prawnej: Fiskus będzie mógł zamrozić majątek podatnika, resort finansów opublikował zmieniony projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową i inne ustawy, wycofując się z kontrowersyjnej zmiany w kodeksie karnym skarbowym. W nowym projekcie MF wykreśliło przepisy, które miały wprowadzić zasadę, że kto w czasie obowiązywania nieostatecznej decyzji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, która nie będzie miała rygoru natychmiastowej wykonalności, będzie: usuwał, ukrywał, zbywał, darował, niszczył, rzeczywiście lub pozornie obciążał albo uszkadzał składniki swojego majątku, powodując bezskuteczność egzekucji podatku wynikającego z tej decyzji, zostanie ukarany. Podatnik dokonujący wskazanych czynności miał podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat pięciu albo obu tym karom łącznie. Takie zmiany oznaczałyby zamrożenie majątku podatnika do czasu ostatecznego rozstrzygniecia sprawy.

Zdaniem ekspertów, gdyby zmiany w kodeksie karnym skarbowym były wprowadzone, byłoby to potwierdzeniem profiskalnego podejścia do kwestii wykonalności decyzji, które nowelizacją Ordynacji podatkowej mają zostać złagodzone.