Podstawowym kryterium decydującym o zastosowaniu niższej stawki VAT będzie metraż domu lub mieszkania. Definicją budownictwa społecznego zostaną objęte domy jednorodzinne (całosezonowe) do 220 mkw. powierzchni użytkowej oraz mieszkania do 120 mkw. Niższa stawka będzie miała również zastosowanie do określonych kategorii remontów. Definicją budownictwa społecznego zostaną objęte remonty części budynków mieszkalnych o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych stanowiących nieruchomość wspólną. W przypadku domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 220 mkw. preferencja będzie stosowana do remontów zawartych w ustawowym wykazie. W mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych zaliczonych do budownictwa społecznego, czyli o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej odpowiednio 120 i 220 mkw., preferencją podatkową objęty będzie również remont polegający na wymianie okien i drzwi wejściowych.

Pozostałe remonty nieobjęte zakresem definicji budownictwa społecznego podrożeją, z tym że część z nich dopiero od 2011 roku. Projekt ustawy zawiera regulację pozwalającą na stosowanie do 31 grudnia 2010 r. obniżonej stawki, ale tylko do remontów, w których wartość zużytych materiałów liczona po cenie bez podatku nie przekroczy 50 proc. kwoty należnej za wykonaną usługę. Możliwość zastosowania 7-proc. VAT będzie uzależniona od wystawienia przez podatnika faktury z dołączonym wykazem materiałów zużytych przy wykonywaniu remontu określającym ich wartość bez kwoty podatku. Podatnik będzie także musiał posiadać dokumenty potwierdzające nabycie materiałów.

Projekt przewiduje także bezterminowe utrzymanie systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych za zakup materiałów budowlanych. Ustawa po pierwszym czytaniu została skierowana do dalszych prac w sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Finansów Publicznych.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl