Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa reguluje postulowaną przez przedsiębiorców instytucję zawieszenia działalności gospodarczej. W związku z umożliwieniem przedsiębiorcom okresowego wstrzymania wykonywania działalności wprowadzane są zmiany w ustawach podatkowych.

Ważne!

Ustawa zwalnia z wpłaty zaliczek na PIT, również podatników, którzy wybrali kwartalny lub uproszczony sposób rozliczania, oraz opodatkowanych według 19-proc. stawki liniowej

- Bez wątpienia najważniejsze i najbardziej wyczekiwane jest umożliwienie zawieszania działalności gospodarczej, nawet na dwa lata, przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a przy okazji - zwolnienie ich z obowiązku wpłacania zaliczek na podatki, składania deklaracji w zakresie VAT (w zakresie PIT i CIT sprawa jest już uregulowana) - mówi Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii podatkowej Ożóg i Wspólnicy. Przypomina, że obecnie jedynym sposobem uwolnienia się od tych obowiązków jest całkowita likwidacja działalności. Wyjaśnijmy, że przedsiębiorcy, którzy zawieszą wykonywanie działalności, będą zobowiązani do regulowania innych danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Druga kwestia to rozszerzenie zakresu ochrony indywidualnych interpretacji przepisów prawnych obecnie wydawanych jedynie w zakresie prawa podatkowego o sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Znacznie ułatwi to prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczy ryzyko jej prowadzenia - ocenia ekspert.

Zwraca uwagę, że inną istotną kwestią regulowaną w nowelizacji jest uznanie, że organy administracji publicznej, np. minister finansów czy naczelnik urzędu skarbowego, nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnych pism i wniosków ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawiania lub złożenia nie wynika wprost z przepisów prawa.

- W tym zakresie nowelizacja powinna przyspieszyć postępowania administracyjne i zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do organów administracji - twierdzi Paweł Tomczykowski.