Zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony dotyczy też faktur wystawionych na podatnika i otrzymanych przez niego przed jego rejestracją dla celów VAT. Możliwość odliczenia podatku podmiot nabywa automatycznie z chwilą uzyskania statusu podatnika. A podatnikiem staje się już w momencie dokonania pierwszych inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

- Podatnik ma przy tym prawo do odliczenia VAT od faktur dokumentujących zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną - wyjaśnia Gazecie Prawnej Sabina Moczko-Wdowczyk, doradca podatkowy z Deloitte Doradztwo Podatkowe, oddział we Wrocławiu.

Przypomina, że podobne stanowisko zaprezentowała także Izba Skarbowa w Białymstoku w piśmie z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. PPII/4430-681/RL/06. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami podatnik nabywa prawo od odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed rejestracją z chwilą tej rejestracji. Podatek taki może zostać odliczony w pierwszym po rejestracji rozliczeniu podatkowym. Prawo to rozciąga się na cały podatek naliczony - także z wcześniejszych miesięcy niż ten, za który podmiot składa deklarację.

- Niestety, przeważająca w Polsce wykładnia przepisów wskazuje, że prawo do odliczenia podatku VAT z zakupów dokonanych przed rejestracją rozciąga się jedynie na te faktury, które podatnik otrzymał w miesiącu, za które składane jest rozliczenie podatkowe - podkreśla Sabina Moczko-Wdowczyk.

Wskazuje m.in. na wyrok WSA w Lublinie z 27 października 2006 r., sygn. I SA/Lu 410/06, a także wyrok WSA w Krakowie z 30 stycznia 2007 r., sygn. I SA/kr 1218/05. W wyrokach tych sądy wskazały, że ważny jest moment powstania możliwości realizacji prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony. Zgodnie z tą interpretacją, istotne jest, czy zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, w którym zaszły zdarzenia uprawniające podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl