Obecnie obowiązują dwie zasady rozliczeń podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości. Dlaczego? Każdy, kto sprzedaje nieruchomość nabytą do 31 grudnia 2006 r., nadal będzie płacić 10-proc. podatek. Natomiast osoby, które sprzedają nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2007 r., od uzyskanego dochodu muszą zapłacić 19-proc. PIT.

Podobnie sytuacja ma się z ulgami podatkowymi. Podatnicy, którzy muszą rozliczać obrót nieruchomościami na zasadach obowiązujących do końca 2006 roku, mają prawo do skorzystania z przysługujących w tamtym brzmieniu przepisów ulg podatkowych (zwolnień z PIT). Sprzedaż nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. objęta jest już nowymi ulgami podatkowymi (nowymi zwolnieniami). Oczywiście w obu przypadkach aby z ulg skorzystać, trzeba spełnić ustawowe warunki uprawniające do nich.

To nie wszystkie nowości, jakie obowiązują od 2007 roku. Zmieniły się także zasady składania deklaracji z wykazanymi transakcjami związanymi z nieruchomościami. Podatek ze sprzedaży mieszkania lub domu – kupionych po 1 stycznia 2007 r. – wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Specjalne rubryki na wpisanie tego podatku przewidują: PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Nie ma ich ani w PIT-37, ani PIT-28. Przy sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 roku rozliczenia podatkowego należy dokonać na PIT-23. Deklarację tę składa się do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zbycia.

Przykład: Wysokość podatku przy sprzedaży nieruchomości

Podatnik, sprzedając mieszkanie za 100 tys. zł, które nabył w 2005 roku za cenę 80 tys. zł, powinien zapłacić podatek w wysokości 10 tys. zł (100 tys. zł x 10 proc. = 10 tys. zł). Natomiast gdyby ten sam podatnik sprzedawał mieszkanie, ale kupione w 2007 roku, to zapłaciłby 3,8 tys. zł podatku (100 tys. zł – 80 tys. zł) x 19 proc. = 3,8 tys. zł).

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).