Wolne od PIT są przychody ze zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik był w niej zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Poza 12-miesięcznym okresem zameldowania, potrzebnym do korzystania z ulgi meldunkowej, podatnik musi spełnić jeszcze jeden warunek. Otóż podatnik musi w terminie 14 dni od momentu sprzedaży nieruchomości złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że przysługuje mu prawo do ulgi meldunkowej.

Wydawać by się mogło, że ulga meldunkowa to proste zwolnienie podatkowe, z którego podatnicy bez trudu będą korzystać. Niestety, prosty przepis sprawił wiele kłopotów w praktyce. Przede wszystkim pojawiły się różne interpretacje co do tego, od kiedy liczyć okres 12--miesięcznego zameldowania – od dnia faktycznego zameldowania czy od momentu nabycia nieruchomości.