Rządowy projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ma zostać rozpatrzony na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu. Będzie to pierwsze czytanie projektu nowelizacji.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia definicji budownictwa społecznego. Marlena Kucińska, ekspert podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio LEX) wyjaśnia, że określenie definicji budownictwa społecznego jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia stosowania obecnej 7-proc. stawki VAT na mieszkania po 31 grudnia 2007 r., kiedy to wygasa wynegocjowane w Traktacie Akcesyjnym zezwolenie na stosowanie obniżonej stawki.

- Stawka preferencyjna, według projektu rządowego, powinna objąć przede wszystkim nowe budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni do 220 mkw. oraz nowe budynki o dwóch mieszkaniach lub wielomieszkaniowe i lokale mieszkalne znajdujące się w tych budynkach o powierzchni nieprzekraczającej 120 mkw. - mówi Marlena Kucińska.

Chodzi tu o nowe nieruchomości kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Niższy VAT obejmie także wymianę okien i drzwi wejściowych w domach i mieszkaniach zaliczonych do budownictwa społecznego. Preferencja będzie dotyczyła również remontów części wspólnych nieruchomości (np. klatki schodowe, dachy, instalacje). W przypadku domów jednorodzinnych zakres robót remontowych opodatkowanych 7-proc. stawką zostanie objęty szczegółowym wykazem. Definicja budownictwa społecznego obejmie także m.in. budowę oraz remonty noclegowni i domów dla bezdomnych.

Projekt zawiera także zmiany korzystne dla wszystkich indywidualnych inwestorów budujących tzw. systemem gospodarczym oraz remontujących mieszkania lub domy. Proponowana nowelizacja zakłada bezterminowy zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o rekompensatę części poniesionych wydatków można ubiegać się tylko do 31 grudnia 2007 r.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl