W ciągu niespełna roku wielu podatników skorzystało z możliwości przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. Wykup mieszkań za niewielkie pieniądze był możliwy dzięki nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, czy przekształcenie takie podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC został wymieniony w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. I tak opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowa sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych. W katalogu tym nie ma natomiast mowy o przekształceniach lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. A skoro tak, to przekształcenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Notariusz, przed którym zawierany jest akt notarialny związany z przekształceniem, nie pobierze zatem PCC. Stanowiska takie potwierdzają również organy podatkowe.

Przykład: Przekształcenia bez podatku

Podatnik jako jeden z nielicznych w spółdzielni ma możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Ma już nawet wyznaczony termin zawarcia aktu notarialnego. Czy w związku z przekształceniem zapłaci PCC?

Nie. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje opodatkowania przekształceń prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności. Przekształceń nie wymieniono bowiem w katalogu przedmiotów podlegających opodatkowaniu PCC. Jest to katalog zamknięty, a zatem nie ma możliwości interpretacji rozszerzającej. Zresztą urzędy skarbowe potwierdzają, że w przypadku tzw. przekształceń za złotówkę nie ma PCC.

Podstawa prawna

• Art. 1 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.).