Przed kilkoma tygodniami znana firma windykacyjna Kruk wykupiła udziały KSV BIG od austriackiej firmy KreditSchutzVerband von 1870 (KSV). Na jego bazie powstał Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG (ERIF BIG).

- Wzorujemy się na najlepszych instytucjach wymiany informacji na świecie - niemieckiej Schufie czy amerykańsko-brytyjskim Experianie. Już wkrótce ERIF stanie się ich polskim odpowiednikiem. Tworzymy nową jakość na rynku informacji gospodarczej - mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.

ERIF zamierza podpisać umowy o współpracy z innymi podobnymi podmiotami europejskimi, które już dziś chciałyby weryfikować rzetelność płatniczą Polaków przebywających na ich terytorium.

Nowa jakość

Zdaniem Piotra Krupy dotychczas biura informacji gospodarczej były raczej tzw. czarnymi listami dłużników. ERIF ma się od nich różnić. Będzie to system wymiany informacji finansowej zawierający dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotach gospodarczych. Docelowo mają znaleźć się w nim zarówno wpisy dotyczące nieterminowo regulowanych płatności, jak i informacje o rzetelnych płatnikach, regulujących terminowo swoje zobowiązania.

Podobnie jak inne BIG-i ERIF BIG działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Informacje o płatnościach podmiotów gospodarczych może zamieszczać w nim każdy przedsiębiorca, a o zobowiązaniach konsumentów firmy z branż wymienionych w ustawie. Warunkiem dodania wpisu do systemu ERIF jest podpisanie umowy z tym biurem. Obecnie prowadzone są rozmowy z największymi bankami, pośrednikami kredytowymi oraz dostawcami usług masowych, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy w tym zakresie.

- W ciągu najbliższych kilku miesięcy zamierzamy zgromadzić kilkaset tysięcy danych o płatnościach, do których wgląd będą mieli zarówno najwięksi kredytodawcy i usługodawcy, jak i przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw - deklaruje Piotr Krupa.

Solidne fundamenty

ERIF skorzysta z solidnych fundamentów w postaci know-how KSV, dotychczasowej struktury organizacyjnej i kadrowej oraz portfela klientów, wśród których są przedstawiciele wszystkich branż, w tym z takich sektorów jak telekomy czy instytucje finansowe.

- Z punktu widzenia nowego właściciela to dobra decyzja strategiczna, bo rynek po okresie edukacji wszedł w fazę rozwoju. Do biur informacji gospodarczej przekonali się zarówno wierzyciele, którzy wykorzystują ich systemy i informacje do redukcji ryzyka, poprawy cash flow oraz optymalizacji kosztów, a także kredytobiorcy. Zasobny w dane, sprawny i wydajny system wymiany informacji finansowej przyczyni się z pewnością do poprawy przepływu pieniądza w całej gospodarce - uważa Iwona Janeczek, prezes ERIF BIG.

Jej zdaniem ERIF ma największy potencjał w obszarze gromadzenia danych, zarówno z sektora bankowego, jak i pozabankowego. Banki obsługiwane przez Grupę Kruk decydują się na umieszczenie w swoich procesach rejestracji w BIG-u, gdyż wcześniejsze testy zrealizowane przez Kruka dowiodły, że ten element znacznie podnosi skuteczność windykacji. Dzięki temu, że Kruk będzie oferował ścieżki windykacyjne połączone z usługami biura informacji gospodarczej, zdejmie z klientów obowiązek zarządzania danymi przekazywanymi do BIG. Bardzo często te skomplikowane obowiązki nałożone przez ustawodawcę były barierą w podejmowaniu współpracy z biurami.

Dodatkowa oferta

Specjalnością ERIF-u mają być rejestry branżowe, które już sprawdziły się w praktyce.

- Obok systemu wymiany informacji dla klientów masowych, będziemy aktywnie rozwijać rozwiązania branżowe, w których KSV było dotychczas pionierem - mówi Iwona Janeczek.

Rozwiązania te były dobrze przyjmowane przez grupy firm o jednorodnych cechach - działa już rejestr dłużników transportowych, podobny dotyczy dłużników branży paliwowej i drzewnej, a także dłużników motoryzacyjnych.

ERIF zamierza także edukować konsumentów. Rocznie korespondencja windykacyjna z Kruka dociera do ponad miliona dłużników, łatwo ją więc uzupełnić o materiały edukacyjne o biurach informacji gospodarczej i konsekwencjach znalezienia się w ich rejestrach.

- To będzie zupełnie nowa, ważna społecznie, inicjatywa na naszym rynku - mówi Piotr Krupa.

MAREK MATUSIAK

marek.matusiak@infor.pl