•  Duża konkurencja na rynku przyczynia się do obniżenia opłat za świadczone usługi księgowe
  •  Dla wielu klientów jedynym kryterium przy wyborze biura rachunkowego jest cena, tymczasem brakuje specjalistów
  •  Nie chcąc stracić klientów, biura rachunkowe wykonują usługi, które nie należą do ich obowiązków

Firmy świadczące usługi finansowo-księgowe narzekają, że sprawna obsługa klientów staje się coraz trudniejsza. Najwięcej kłopotów sprawia biurokracja i różnorodność urzędowych praktyk niemających uzasadnienia w przepisach.

Dużo barier formalnych

Zdaniem Andrzeja Nettera, biegłego rewidenta z Kancelarii Audit Experts z Poznania, poważnym utrudnieniem w bieżącej obsłudze rachunkowej klientów jest ograniczenie możliwości korzystania z elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych. Obecne rozwiązania prawne powodują, że deklaracje podatkowe jednych klientów można dostarczać drogą elektroniczną, innych natomiast nie. Powoduje to niepotrzebną dezorganizację pracy i zmniejsza efektywność prowadzonej działalności.

Sprzeciw właścicieli biur rachunkowych budzą również odmienne praktyki urzędów.

- Zastanawiające jest, jak różnie organy podatkowe podchodzą do kwestii pełnomocnictw, jakich firmy udzielają pracownikom biur rachunkowych - mówi Marek Ociepka, główny księgowy z Grupy Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego w Katowicach.

Nie istnieje w tym zakresie żaden konkretny wyznacznik postępowania.

- Zdarza się, że organ respektuje pełnomocnictwo generalne. Często jednak bywa tak, że każdorazowo konieczne jest oddzielne pełnomocnictwo do reprezentowania w jednej konkretnej sprawie, np. wyłącznie do podpisywania deklaracji VAT-7 - mówi ekspert.

Tymczasem brak jednolitych rozwiązań w tym zakresie komplikuje kwestie formalne oraz organizacyjne związane z prowadzeniem spraw klienta, zwłaszcza że od początku tego roku obowiązują nowe przepisy o opłacie skarbowej, którą należy uiszczać w przypadku pełnomocnictw.

Wygląda na to, że urzędnicy nie rozumieją, iż tego rodzaju praktyki przeczą istocie pełnomocnictwa. Jak podkreśla Marek Ociepka, to właśnie wydelegowanie wszelkich spraw związanych z obsługą przed instytucjami podatkowymi poza obręb firmy jest niejednokrotnie jednym z czynników, jakie decydują o powierzeniu prowadzenia i rozliczania spraw klienta biuru rachunkowemu.

Z kolei Agnieszka Ruder, członek zarządu w FPA Group, zaznacza, że do tej pory sprawy komplikował też brak jednolitych interpretacji przepisów.

- Specjalista niejednokrotnie tracił czas i nerwy na poszukiwaniu konsensusu wśród wielu istniejących wersji - mówi nasza rozmówczyni.

Być może ulegnie to zmianie. Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w tym zakresie.

Niższe ceny, wyższe wymagania

Jak wiadomo, znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania biura rachunkowego mają właściwe stosunki między klientem a obsługującą go firmą. Jednak księgowi skarżą się, że ogromna konkurencja na rynku usług księgowych prowadzi do znacznego obniżenia cen. Potwierdza to m.in. Zofia Podhorodecka, główny księgowy z kancelarii Auxilium w Krakowie.

- Coraz częściej najważniejszym dla klienta, a często nawet jedynym kryterium przy wyborze biura rachunkowego staje się cena - mówi ekspert.

Jednocześnie klienci - płacąc niewiele - wymagają, by usługi były jak najwyższej jakości. Takie podejście tworzy kolejny problem: żądania klientów często wykraczają poza zakres umowy, którą zawarli z biurem rachunkowym. Jak zaznacza Zofia Podhorodecka, klienci wymagają, by sprawy związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą księgowi załatwiali w ZUS oraz urzędach skarbowych. Walka o klienta powoduje, że księgowi zmuszeni są do wykonywania usług, które wykraczają poza normalny zakres ich obowiązków.

Kłopoty z kadrą...

Z konkurencją trudno też poradzić sobie kancelariom podatkowym, które również działają na tym rynku.

- Proces uzyskiwania znaczącej pozycji na rynku jest długotrwały i większość kancelarii działa głównie na rynku lokalnym - ocenia Szymon Dalc z poznańskiej kancelarii Dalc i Ochocki - Doradcy.

W jego opinii nie sprzyja to dynamicznemu rozwojowi kancelarii, który wymaga przeznaczania znacznych środków finansowych na utrzymanie wysokokwalifikowanej kadry pracowników. Ograniczeń takich nie mają kancelarie należące do międzynarodowych dużych firm doradczych.

Podobnego zdania jest też Agnieszka Ruder.

- Największym problemem, z jakim borykają się firmy świadczące usługi finansowo­księgowe, jest wysoka fluktuacja kadr oraz znalezienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów - uważa ekspert.

Jest to szczególnie trudne, gdy firma obsługuje podmioty zagraniczne.

- Wówczas od obsługującego specjalisty wymaga się nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, ale także doskonałej znajomości języków obcych i dyspozycyjności, zwłaszcza że firmy zagraniczne często mają swoje siedziby w różnych strefach czasowych - mówi Agnieszka Ruder.

Również na rynku usług księgowych powszechne jest zjawisko, że duże firmy podkupują specjalistów z mniejszych firm.

...i klientami

Księgowym nie ułatwiają również życia ich klienci. Różnice są widoczne zwłaszcza w obsłudze podmiotów polskich i zagranicznych.

- Przy obsłudze firm zagranicznych problem stwarzać może często pojawiający się specyficzny sposób raportowania: najczęściej bardzo szczegółowy, zgodny z wewnętrznymi procedurami klienta - mówi Agnieszka Ruder z FPA Group.

Dodaje, że często znacznie krótszy jest termin raportowania niż w przypadku firm z polskim kapitałem. W sporządzonej dla zagranicznego klienta sprawozdawczości nie można wprowadzać poprawek. Dla porównania - w przypadku firm polskich istnieje możliwość tzw. doksięgowywania danych nieujętych w poprzednim okresie rozliczeniowym i wprowadzania korekt - zaznacza ekspert.

- Księgowi borykają się ze złym opisem dokumentacji przekazywanej przez klienta. Opisywane skrótami faktury utrudniają kwalifikację dokumentów, a w efekcie ich księgowanie - przypomina Agnieszka Ruder.

Natomiast zdaniem Zofii Podhorodeckiej z Auxilium największym problemem jest nieterminowe dostarczanie dokumentów. Gdy zbliżają się terminy podatkowe, księgowi są wprost zalewani dokumentami przez klientów, przy czym klient jednocześnie wymaga, by rozliczenie było sporządzone na czas.

Działaność biur rachunkowych

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl