22 proc.

Sprzedaż klejów kazeinowych jest opodatkowana podstawową 22-proc. stawką VAT. W myśl ogólnej zasady określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 proc. Niższe stawki lub zwolnienie z VAT stosuje się, jeśli wynikają one z innych przepisów ustawy o VAT lub z przepisów wykonawczych do ustawy. Z przepisów ustawy o VAT ani z przepisów wykonawczych do niej nie wynika, żeby sprzedaż klejów kazeinowych była objęta niższą stawką niż podstawowa. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który stanowi wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 proc., ustawodawca umieścił: żelatynę i jej pochodne, ale z wyjątkiem klejów kazeinowych (PKWiU 24.62.10-30). W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w podkategorii: kleje, żelatyna, kazeiniany, albuminiany; ich pochodne (PKWiU 24.62.10) znalazła się pozycja kleje kazeinowe (PKWiU 24.62.10.-13.00).

Oznacza to, że sprzedaż klejów kazeinowych (PKWiU 24.62.10.-13.00) wyłączona jest ze stosowania 7-proc. stawki VAT. Skoro tak, to sprzedaż taka powinna być opodatkowana 22-proc. stawką podstawową.

BOGDAN ŚWIĄDER

Podstawa prawna

■ Art. 41 ust. 1 oraz poz. 65 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).