ZMIANA PRAWA

Na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Przyjazne Państwo omówione zostały kolejne inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmian w ustawie o VAT. Komisja zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu zakładającego likwidację obowiązku oddzielnej rejestracji VAT dla transakcji krajowych i wewnątrzunijnych.

Zgodnie z proponowaną zmianą podatnik będzie zobowiązany do złożenia tylko jednego zgłoszenia rejestracyjnego, bez konieczności składania dodatkowego zgłoszenia w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

Komisja przyjęła także propozycję zmian w przepisach regulujących rozliczenie VAT w odniesieniu do długów nieściągalnych. Projektowane zmiany pozwalają na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez podatników w związku z tzw. złymi długami. Jednocześnie koszty podatku mają zostać przerzucone na podmioty uchylające się od zapłaty należności.

Komisja rozpatrzyła również projekt zakładający likwidację obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy, w których podatnik nie dokonywał żadnych transakcji podlegających opodatkowaniu VAT oraz nie zamierza odliczać podatku naliczonego. Inna omawiana wczoraj nowelizacja umożliwia podatnikom odliczanie podatku naliczonego w okresie roku od powstania tego prawa, a nie jak obecnie w ciągu dwóch miesięcy. Ze względu na wady legislacyjne obu projektów Komisja nie zdecydowała się wczoraj na skierowanie ich do Sejmu.

Ważne!

Zgodnie z proponowaną zmianą podatnik będzie zobowiązany do złożenia tylko jednego zgłoszenia rejestracyjnego