• ZMIANA PRAWA Posłowie chcą wprowadzić nowe preferencje podatkowe dla rodzin
  • Określenie ilorazu rodzinnego byłoby korzystne jedynie dla osób najbogatszych
  • Większe szanse na realizację ma propozycja podwyższenia kwoty ulgi na dzieci
W Sejmie czekają na rozpatrzenie dwa poselskie projekty ustaw zakładające wprowadzenie preferencji podatkowych dla rodzin wychowujących dzieci. Projekt autorstwa PiS przewiduje podwyższenie wysokości ulgi rodzinnej ze 120 zł na każde dziecko do wysokości kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. W 2007 roku jest to 572,54 zł.
Inny kierunek prorodzinnych zmian w ustawie o PIT określiła Liga Polskich Rodzin.
Iloraz rodzinny
Propozycja klubu przewiduje wprowadzenie zmiany sposobu opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu uwzględniana miałaby być liczba wychowywanych dzieci. Wspólnie z ekspertami Firmy Doradczej KPMG sprawdziliśmy, na którym z pomysłów bardziej skorzystaliby rodzice oraz która propozycja ma większe szanse na realizację.
Propozycja LPR sprowadza się do wprowadzenia do systemu podatkowego metody ilorazu rodzinnego w miejsce dziś obowiązującego ilorazu małżeńskiego. Wprowadzenie tych przepisów oznaczałoby, że małżonkowie przy obliczaniu podstawy opodatkowania sumowaliby swój dochód, a następnie dzielili go przez liczbę członków rodziny.
Obliczony podatek od tej kwoty byłby mnożony przez dwa. Obecnie małżonkowie (niezależnie od tego, czy posiadają dzieci czy nie) obliczają podatek w podwójnej wysokości od połowy łącznego dochodu obojga. Według Elżbiety Kurkowskiej, menedżera w Zespole International Executive Services w KPMG, wprowadzenie ulgi podatkowej w postaci ilorazu rodzinnego stanowiłoby krok milowy w realizacji polityki prorodzinnej, która w naszym systemie podatkowym jest wciąż słabo dostrzegalna.
Nasza rozmówczyni podkreśla jednak, że wysokie koszty tego rozwiązania, polegające na zmniejszeniu wpływów do budżetu, sprawiają, że przy obecnej kondycji finansów publicznych wprowadzenie projektu w najbliższych latach jest raczej mało prawdopodobne.
Za drogo dla budżetu
Mniej kosztowna dla budżetu, a zarazem bardziej realna do wprowadzenia wydaje się propozycja PiS, w której podwyższona zostaje kwota odliczenia na każde dziecko. Podobnego zdania jest Olga Kulmińska, ekspert w Zespole International Executive Services KPMG.
Biorąc pod uwagę prognozowany koszt rozwiązania proponowanego przez LPR, według różnych źródeł szacowany na kwotę między 6 a 16 mld zł, przyczyniłoby się ono do istotnego zmniejszenia wpływów budżetu. Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na odliczeniu od podatku iloczynu liczby dzieci i kwoty zmniejszającej podatek, wydają się być możliwe do wprowadzenia.
Wyższa kwota ulgi
Przypomnijmy, że począwszy od rozliczenia za 2007 rok rodzice opłacający PIT na ogólnych zasadach, czyli według progresywnej skali podatkowej, mogą odliczyć od podatku ulgę z tytułu wychowywania w roku podatkowym własnych lub przysposobionych dzieci. Zgodnie z założeniami propozycji złożonej w Sejmie przez PiS w rozliczeniu za 2007 rok, rodzice zamiast 120 zł będą mogli odliczyć od podatku 572,54 zł na każde dziecko.
Zdaniem Olgi Kulmińskiej wyższa ulga mogłaby zrekompensować rodzicom w pewnym stopniu wydatki, jakie ponoszą na utrzymanie dzieci. Ponadto zaoszczędzone w ten sposób środki mogłyby zostać przeznaczone na konsumpcję czy też oszczędności. Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że z ulgi skorzystałyby zarówno rodziny o mniejszych, jak i większych dochodach.
- W przeciwieństwie do ilorazu rodzinnego wysokość dochodów rodziców, tj. czy mieszczą się w pierwszym, czy wyższym progu podatkowym, nie będzie miała tutaj znaczenia - ocenia Elżbieta Kurkowska.
Nasza rozmówczyni dodaje, że oszczędności dla podatnika wynikające z zastosowania tego rozwiązania nie są wysokie i tylko w nieznacznym stopniu pokrywają realne wydatki, jakie rodzice ponoszą na utrzymanie dzieci.
- Jednak podwyższenie kwoty odliczenia stanowiłoby postęp w realizacji polityki prorodzinnej i miejmy nadzieję, że to początek działań w kierunku podniesienia atrakcyjności rodzicielstwa - podkreśliła Elżbieta Kurkowska.
MAGDALENA MAJKOWSKA
OPINIA
MATEUSZ KOBYLIŃSKI
doradca podatkowy w KPMG, senior menedżer w Zespole International Executive Services
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponowany przez LPR wydaje się być kontrowersyjny. Propozycja ulgi podatkowej opartej na tzw. ilorazie rodzinnym jest bardzo korzystna z punktu widzenia podatników posiadających dzieci i pozostających w związkach małżeńskich bądź też będących osobami samotnie wychowującymi dzieci. Najwięcej na tym rozwiązaniu mogłyby skorzystać wielodzietne rodziny o wysokich i bardzo wysokich dochodach - w tych przypadkach ich zobowiązania podatkowe mogłyby być kilkukrotnie niższe niż obecnie.
Ile skorzysta rodzina / DGP
Mateusz Kobyliński, doradca podatkowy w KPMG, senior menedżer w Zespole International Executive Services / DGP