Zapadł wyrok ważny dla komisów samochodowych, które sprzedają samochody cudzoziemcom. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zwrot podatku akcyzowego przysługuje podatnikom, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn.zm.).

W rozpatrywanej sprawie chodziło o samochód, który w polskim komisie nabył obywatel Niemiec. Od początku informował sprzedawcę, że zamierza go wywieźć do swojego kraju. Spółka-komis domagała się w związku z tym zwrotu akcyzy twierdząc, że doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Urząd oraz izba skarbowa nie chciały jednak uznać transakcji za taką dostawę, ponieważ twierdziły, że nie zostały spełnione wymogi rozporządzenia ministra finansów z 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

Przepisy wymagają, aby podatnicy dokonujący takiej dostawy posiadali dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy do innego państwa członkowskiego. Podatnik powinien posiadać dokument, w którym określone zostały: dane personalne i adresowe podatnika i nabywcy, adres dostarczenia wyrobów, określenie tych wyrobów oraz ich ilości, potwierdzenie przez nabywcę przyjęcia tych wyrobów oraz numer identyfikacyjny środka transportu użytego do realizacji dostawy.

Zdaniem spółki wszystkie te wymogi zostały spełnione. Nabywca od początku deklarował wywóz samochodu do Niemiec, nie korzystał z innego środka transportu, uzyskał tymczasowe tablice rejestracyjne pozwalające na wywóz auta, znane były również dane adresowe nabywcy.

WSA w Warszawie po rozpoznaniu sprawy uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Przyznał, że doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, co potwierdzały wszystkie dokumenty wymagane prawem. Wątpliwości budził jedynie przepis art. 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, który wymagał potwierdzenia przez nabywcę przyjęcia towaru w Niemczech. Sąd uznał jednak, że w omawianej sprawie wymóg ten nie miał zastosowania. Organy podatkowe były zatem zobowiązane zwrócić podatek akcyzowy spółce, dostawcy samochodu.

Sygn. akt III SA/Wa 749/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl