Polscy podatnicy pracujący w danym roku podatkowym tylko w Luksemburgu nie mają obowiązku rozliczania swoich dochodów w Polsce.
RAPORT
Polak pracujący w 2007 roku w Luksemburgu i Polsce, który jest rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Jeśli tego nie zrobił, grozi mu kara grzywny. Mateusz Kobyliński, doradca podatkowy w KPMG wyjaśnił, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z luksemburskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Luksemburgu (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.