W liście jego autorzy podkreślają, że podjęcie takich działań jest logicznym następstwem raportu Komisji Europejskiej o poziomie ubóstwa, z którego wynika, że w Polsce aż 26 proc. dzieci jest zagrożonych ubóstwem, (gdy średnia europejska wynosi 19 proc. a np. Danii 10 proc.)". W raporcie tym Polska została wskazana jako kraj, który słabo wspiera ubogie rodziny.

Zdaniem autorów listów w sprzeczności z tym pozostaje upomnienie KE zawierające oczekiwanie podwyższania podatku VAT na artykuły dziecięce.

"Nie ulega wątpliwości, że tak znaczące podwyższenie, bo aż o 15 proc. stawki podatku VAT na artykuły dziecięce, głęboko odczuje większość rodzin i dzieci w Polsce. Dotknie ono szczególnie rodziny wielodzietne, w których wychowuje się znaczna część dzieci. Z badań wynika, że sytuacja tych rodzin jest szczególnie trudna i duża ich cześć żyje poniżej granicy ubóstwa" - podkreślają autorzy listu.

Przypominają w nim jednocześnie, że w większości krajów Unii Europejskiej podatek VAT na artykuły dziecięce jest niższy niż proponowany naszemu krajowi. W Wielkiej Brytanii, w której dochody rodzin są znacznie wyższe niż rodzin w Polsce, stawka VAT wynosi 0 proc.

W ocenie autorów listu podwyższenie VAT na artykuły dziecięce to groźne uderzenie w politykę wspierania rodziny. "Dlatego bardzo prosimy o nadanie odpowiedniej rangi walce o niepodwyższanie VAT na artykuły dziecięce i o zaangażowanie Pana Premiera w rozwiązanie tego problemu" - czytamy w liście PFROŻ do premiera.