W obecnym roku podatkowym, który rozpoczął się w Wielkiej Brytanii 6 kwietnia, zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku oraz procentowe stawki podatkowe.
Pracując w Wielkiej Brytanii większość pracowników opodatkowana jest w roku podatkowym 2008/2009 podatkiem dochodowym według podstawowej skali w wysokości 20 proc. Zaliczki na podatek pobiera pracodawca, potrącając jednocześnie składki na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku osoba uzyskująca dochody z pracy nie będzie już zobowiązana do złożenia zeznania rocznego w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem że nie posiada dochodów z innych źródeł podlegających opodatkowaniu, np. dochody ze sprzedaży akcji.

Rozliczenie podatku brytyjskiego

Po zakończeniu pracy pracodawca powinien wystawić kartę podatkową P45. Z kolei po zakończeniu roku podatkowego pracodawca ma obowiązek wystawić kartę podatkową P60. Jest to o tyle ważne, że dokumenty te będą potrzebne w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w Wielkiej Brytanii, w związku z istnieniem kwoty wolnej od podatku.
Kwota wolna od podatku (tax-free amount) w roku podatkowym 2008/2009 wynosi 5435 funtów. W poprzednim roku podatkowym, czyli w roku 2007/2008, wynosiła ona 5525 funtów. Po jej przekroczeniu obowiązuje podatek w zależności od uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym.
Trzeba pamiętać, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia następnego roku. W Wielkiej Brytanii w roku 2008/2009 obowiązują dwie stawki podatkowe, wynoszące 20 i 40 proc., a najwyższa, 40 proc., stawka znajduje zastosowanie dopiero do dochodów przekraczających 36 tys. funtów, czyli ok. 160 tys. zł rocznie. Dotychczas stawki wynosiły 10 proc., 21 proc. i 40 proc.

Wniosek o zwrot

Kwota wolna powoduje, że istnieje możliwość ubiegania się o zwrot pobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek. Polacy pracujący sezonowo w Wielkiej Brytanii zazwyczaj nie uzyskują zarobków powyżej kwoty wolnej. Oznacza to, że mogą się ubiegać o zwrot podatku. Deklarację rozliczeniową, z której będzie wynikał zwrot podatku, można składać samemu lub korzystając z usług specjalnych firm.
Podstawa do rozliczenia jest otrzymana od pracodawcy karta podatkowa P45 lub P60. W przypadku ich braku wymagany jest ostatni tzw. payslip, który zawiera informację o łącznym dochodzie i zapłaconym podatku. Pracownik otrzymuje payslip wraz z cotygodniową wypłatą. Zwrot na podstawie payslipu będzie jednak wnikliwiej sprawdzany i potrwa dłużej.

Unikanie podwójnego podatku

Sposób rozliczenia z polskim fiskusem podatnika, który uzyskiwał dochody w Wielkiej Brytanii, będzie zależny od tego, czy jednocześnie uzyskał on dochody w Polsce. Określa to umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną. W umowie tej zastosowano jako sposób unikania podwójnego opodatkowania tzw. metodę wyłączenia z progresją.
Oznacza to, że polski podatnik będzie zmuszony złożyć zeznanie roczne w Polsce na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG) tylko wówczas, gdy jednocześnie uzyskiwał w ciągu roku dochody w Wielkiej Brytanii i opodatkowane dochody w Polsce. W sytuacji gdy jedynym dochodem były zarobki uzyskiwane za granicą, nie występuje obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce.
Przy rozliczeniu trzeba pamiętać, że w Polsce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W Wielkiej Brytanii natomiast okres rozliczenia podatku jest ustalany od kwietnia jednego roku kalendarzowego do kwietnia następnego roku.
ROK PODATKOWY NA WYSPACH
Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia następnego roku.