■  NIE BĘDZIE SKARBOWEGO ZASOBU KADROWEGO. Sejm podjął wczoraj decyzję o wycofaniu z porządku obrad ostatniego posiedzenia punktu przewidującego rozpatrzenie poprawek senackich do nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Oznacza to, że ustawa trafi do kosza. Przypomnijmy, że nowelizacja zakładała likwidację konkursów na stanowiska naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby skarbowej. Kandydatów miał samodzielnie wyłaniać minister finansów z powołanego w tym celu skarbowego zasobu kadrowego.

Więcej www.sejm.gov.pl

■  DZIŚ NOWE PYTANIA. Komisja egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego na dzisiejszym posiedzeniu ma przyjąć nowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pytania mają być upublicznione do końca września na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

■  NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE BEZ VAT. Umieszczenie logo firmy na torbie, opakowaniu nie przesądza o charakterze reklamowym torby, a zatem jej nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 964/07

■  NIŻSZY PODATEK BEZ POTWIERDZENIA. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest konieczne, aby pomniejszyć obrót i podstawę opodatkowania, a więc i podatek należny - zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 1121/07

■  WYDATKI NA REKRUTACJĘ SĄ KOSZTEM. Wydatki na rekrutację pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli w jej wyniku nie zostaną zatrudnieni w firmie - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 999/07

■  TAJWAN WYCOFUJE SIĘ Z OBNIŻKI CIT. Reforma CIT na Tajwanie może zostać zrealizowana dopiero w 2009 roku. Według rządu Tajwanu obniżenie stawki tego podatku może nastąpić dopiero po zakończeniu realizacji programu Statute for Upgrading Industries. CIT ma być obniżony z 25 do 16,5 proc.

Więcej www.taxnews.pl

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W NIEMCZECH. Rząd Niemiec pracuje nad projektem ustawy, która wprowadziłaby dodatkowy obowiązek informacyjny dla podmiotów dokonujących międzynarodowego planowania podatkowego. Dotyczyłby on struktur, których użycie zarekomendowano po 31 grudnia 2007 r. Zgodnie z propozycjami na podmioty dokonujące planowania podatkowego poprzez wykorzystywanie określonych struktur zostałby nałożony obowiązek poinformowania o tym fakcie władz podatkowych.

Więcej www. taxnews. pl