Podatnik sprowadził z Niemiec samochód osobowy. Chce go zarejestrować w Polsce.

- Czy muszę wystąpić do urzędu celnego o zaświadczenie potwierdzające zapłatę akcyzy - pyta pan Kacper z Wrocławia.

Tak. Musi pan wystąpić o takie zaświadczenie.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym właściwy naczelnik urzędu celnego jest zobowiązany, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy w Polsce.

Dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym naczelnik urzędu celnego jest także zobowiązany wydać na wniosek zainteresowanego podmiotu dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. W przypadku sprzedaży nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju sprzedawca jest zobowiązany przekazać nabywcy dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 109 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11).