Czy odpowiedzialność zależy od winy podatnika

Czy odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wiąże się z wolą lub zamiarem podatnika?

Nie

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki, które wynikają z jego zobowiązań podatkowych. Jednak odpowiedzialność podatkowoprawna ma charakter obiektywny i nie jest uzależniona od winy, zamiaru czy dobrej lub złej woli strony postępowania.

Podstawa prawna

● Art. 26 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Czy można pobrać i nie wpłacić podatku

Czy biuro odpowie za podatnika

Czy płatnik nie otrzyma wynagrodzenia

Czy intercyza chroni przed zapłatą podatku

Czy podatnicy będą wspólnie odpowiadać

Czy trzeba wyznaczyć osobę od podatków

Czy płatnik odpowiada za zaliczki od PIT

Czy przechowywać dokumenty podatkowe

Czy małżonek odpowie za podatki

Czy osoba trzecia spłaci długi podatnika

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.