Czy płacić składki od umowy o dzieło

Nie pracuję i nie prowadzę działalności gospodarczej, zarobkuję wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. Czy powinnam płacić składki, a jeśli tak, to sama czy poprzez zleceniodawcę?

Nie

W przypadku umów o dzieło wykonywanych na rzecz zleceniodawcy, który nie jest jednocześnie pracodawcą, nie ma obowiązku płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a tym samym także na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Tylko w przypadku gdy umowa o dzieło zawarta jest między podmiotami, które jednocześnie łączy kodeksowy stosunek pracy, wszystkim ubezpieczeniom - na zasadach analogicznych do umowy o pracę - podlega zleceniobiorca także z tytułu tej umowy.

Natomiast obowiązek zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne występuje wówczas, gdy zleceniodawcę i zleceniobiorcę wiąże umowa zlecenia (z wyjątkiem przypadku, gdy jest ona wykonywana w ramach działalności gospodarczej). Wówczas obowiązek zgłoszenia do ZUS oraz naliczenia i pobrania składek spoczywa na zleceniodawcy (jako tzw. płatniku).

Podstawa prawna

● Art. 6, 8 i 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy broker ubezpieczeń może działać na zlecenie
- Czy drobne naprawy są opodatkowane
- Czy rozliczać dwa źródła przychodów
- Czy menedżer odlicza koszty ryczałtowo
- Czy zlecenie będzie korzystniejsze

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.