ZMIANA PRAWA

Przeniesienie z rozporządzenia do ustawy zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych zakłada nowelizacja ustawy o VAT autorstwa Komisji Przyjazne Państwo. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Nadanie rangi ustawowej regulacjom dotyczącym zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych ma sprzyjać zwiększeniu pewności prawa w tym zakresie.

Projekt zakłada także zmianę zasad korzystania z ulgi z tytułu nabycia kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł. W praktyce problem budzi refundacja kosztów zakupu kas w przypadku etapowego instalowania kas rejestrujących przez podatników, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów. Przepisy nie przewidują kilku terminów, w których podatnik miałby prawo do skorzystania z ulgi. Oznacza to, że rozpoczęcie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z jednego z rodzajów sprzedaży powoduje wyczerpanie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Nowelizacja precyzuje, że za dzień powstania obowiązku ewidencjonowania, z którym związane jest prawo do ulgi na zakup kasy, uznaje się również dzień utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Projekt rozpatrzy Komisja Finansów Publicznych.