ZMIANA PRAWA

Posłowie zasiadający w sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego rozpoczęli prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakładającą zmianę definicji działalności gospodarczej. W projekcie złożonym w Sejmie przez Platformę Obywatelską zaproponowano, aby jednym z warunków uznania działalności zarobkowej za działalność gospodarczą było jej prowadzenie nie tylko na własny, ale również na cudzy rachunek. Oznaczałoby to wyraźne przyznanie statusu przedsiębiorcy np. komisantom oraz agentom. Takie rozwiązanie skrytykowali przedstawiciele resortu finansów.

- Proponowana zmiana jest sprzeczna z ideą przedsiębiorczości oraz działalności gospodarczej, która powinna być prowadzona na własny rachunek - argumentowała w trakcie posiedzenia podkomisji Elżbieta Chojna-Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W projekcie modyfikowany jest także przepis określający trzy warunki, których łączne spełnienie wyklucza działalność gospodarczą. Jeden z nich stanowi, że wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Projekt zakłada, że warunek ten byłby uznany za niespełniony, jeżeli nie będzie wynikał z treści umowy. Również ten zapis spotkał się ze sprzeciwem resortu finansów.

Umowne regulowanie kryterium ryzyka gospodarczego spowodowałoby utratę obiektywnego charakteru tej przesłanki - mówiła wczoraj wiceminister Chojna-Duch.

Podkomisja głosowała wniosek o odrzucenie projektu. Nie został on przyjęty. Ze względu jednak na merytoryczne i legislacyjne zastrzeżenia do nowelizacji, prace nad projektem zostały przerwane.