"To bardzo dobry pomysł. Kolejny krok naprzód w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego" - oceniła Karolina Błaszczyk z Fundacji Św. Mikołaja. Jak zaznaczyła, wciąż jeszcze "jest potencjał w 1 proc." - zbyt mało osób go oddaje.

Jej zdaniem organizacje pozarządowe szybko odczułyby wzrost kwoty, którą można im przekazać. Zwłaszcza, gdyby liczba podatników, którzy korzystają z tej możliwości, stale wzrastała. "Oprócz kampanii medialnych, można by promować ideę oddawania części swojego podatku np. w serialach. Nie do przecenienia są też osobiste rekomendacje wśród znajomych i rodziny" - powiedziała Błaszczyk.

Podobnie ocenia pomysł wicepremiera Pawlaka dyrektor Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce Elżbieta Janczur. "Dla wielu małych organizacji to jedyne źródło dochodu. Już od dawna postulowaliśmy, żeby to były 2 procenty. To bardzo dobry pomysł, byłoby to w interesie całego sektora, wszystkich OPP" - mówiła.

Zwolenniczką takiego rozwiązania jest również przewodnicząca Komitetu Praw Dziecka Mirosława Kątna. "Miałoby to ogromne znaczenie, zwłaszcza dla organizacji pomocowych, które, tak jak my, wciąż muszą żebrać o pieniądze na realizację programów" - powiedziała Kątna.

Możliwość przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego istnieje od 1 stycznia 2004 roku

Podkreśliła, że liczba organizacji jest na tyle duża, że "chętnych do 1 procenta" jest bardzo wielu. "To są środki nie do przecenienia. Każdy ich potrzebuje. Nawet większe organizacje, które dostają też pieniądze z innych źródeł, zawsze mają jakąś dziurę w budżecie" - dodała.

Propozycja wicepremiera Pawlaka ma związek z pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Według resortu gospodarki wpisuje się to w realizację Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011, którego jednym z filarów jest aktywne społeczeństwo.

Możliwość przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego istnieje od 1 stycznia 2004 roku. W 2006 roku na przekazanie 1 proc. zdecydowało się blisko 1,6 mln podatników, rozliczających się na ogólnych zasadach. Przekazana przez nich kwota to ponad 103,7 mln zł.

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej fundacji, wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce w formularzach rocznych zeznań podatkowych nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) i wyliczoną wcześniej kwotę 1 proc. podatku. Jest też możliwość, aby pieniądze trafiły do konkretnej osoby, która jest pod opieką wybranej fundacji. W takiej sytuacji trzeba w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" wpisać podopiecznego wskazanej organizacji.