Uzyskane w ciągu roku dochody podatnik powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym lub nie uwzględniać ich w PIT, gdy zryczałtowany podatek pobrał za niego płatnik.
Rozliczeniu podlegają nie tylko dochody uzyskane ze stosunku pracy, działalności gospodarczej lub sprzedaży papierów wartościowych, ale również inne, które podatnik uzyskał w ciągu 2007 roku. W przypadku, gdy przedsiębiorca jednocześnie prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i uzyskał dochody ze stosunku pracy powinien rozliczyć się na jednym druku PIT-36.
Inaczej będzie, gdy przedsiębiorca będzie opodatko-wany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym. Wtedy z działalności gospodarczej rozlicza się na formularzu PIT-36L, a z dochodów z pracy w zeznaniu PIT-37. Nie we wszystkich przypadkach należy złożyć zeznanie. Dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem, np. z tytułu wygranych w loteriach powyżej kwoty 2280 zł, nie trzeba rozliczać w zeznaniu rocznym. Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. pobierze płatnik, czyli organizator takiej loterii.
Podobny przypadek będzie miał miejsce, gdy uzyskamy dochód z udziału w funduszach kapitałowych (np. funduszach inwestycyjnych). To płatnik będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku w wysokości 19 proc. Jednak już od dochodów (strat) uzyskanych z gry na giełdzie musimy się rozliczyć sami. Od biura maklerskiego otrzymamy formularz PIT-8C, ale jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie (stracie) i nie stanowi rozliczenia podatkowego. Rozliczeniem takim jest dopiero złożone samodzielnie przez podatnika zeznanie roczne PIT-38.