Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo rozpatrzyła odpowiedź Ministerstwa Finansów na dezyderat w sprawie zniesienia właściwości urzędów skarbowych przy nadawaniu NIP podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Komisja wnioskowała o wprowadzenie możliwości zwracania się z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do dowolnego urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów nie uznało proponowanego rozwiązania za zasadne. Resort podkreślił, że właściwość organów podatkowych realizuje zakaz prowadzenia postępowania w tej samej sprawie i zapobiega powstawaniu chaosu kompetencyjnego. Jak wyjaśniło MF, właściwość organów podatkowych została określona tak, aby siedziba organu podatkowego znajdowała się jak najbliżej miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo siedziby (miejsca zamieszkania) podatnika. Ułatwia to nie tylko kontakt podatnika z urzędem, ale również pozwala organom podatkowym na weryfikację danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym ze stanem faktycznym.

Taka procedura blokuje jednocześnie dostęp do obrotu gospodarczego tzw. firm krzaków. Resort wskazał, że uelastycznienie właściwości organów w sprawie nadania NIP będzie można rozważyć dopiero po wdrożeniu systemu rejestracji centralnej. Nie zastąpi on jednak przepisów o właściwości organów podatkowych.

Komisja wnioskowała także, aby w każdym urzędzie skarbowym przedsiębiorca mógł odebrać potwierdzenie nadania NIP. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że ten postulat jest już realizowany w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Na wniosek zainteresowanego (podatnika lub osoby trzeciej) urzędy skarbowe obowiązane są do potwierdzania nadania NIP podmiotowi, który się nim posługuje.