Darowizna laptopów, tabletów, komputerów stacjonarnych, drukarek i urządzeń dla osób niewidomych przekazana m.in. szkołom będzie objęta zerową stawką VAT

.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. Preferencyjna stawka VAT będzie stosowana od 1 września do wygaśnięcia pandemii COVID-19. Wcześniej takie zasady obowiązywały od 22 kwietnia do 30 czerwca br., ale dotyczyły tylko laptopów i tabletów.
Warunkiem zastosowania zerowej stawki będzie przeznaczenie darowizny na rzecz placówek oświatowych (czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół wyższych i placówek opiekuńczo-wychowawczych); organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym; organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
Należy udokumentować przekazanie sprzętu umowami darowizny.
Przypomnijmy też, że firmy mogą korzystać z preferencji dotyczącej darowizn laptopów i tabletów również w podatku dochodowym.