Do 7 września br. można zgłaszać uwagi i opinie do projektu ustawy ws. Slim VAT-u oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Slim VAT, zawierający pakiet uproszczeń dla podatnika, ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, który trafił do konsultacji publicznych.

Jak przekazało w komunikacie Ministerstwo Finansów, uwagi i opinie do całego projektu można składać do 7 września 2020 r.

Resort tłumaczy, że projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu Slim VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.

Reklama

"Slim VAT (Simple Local And Modern) zawierający pakiet uproszczeń dla podatnika wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku" - czytamy.

MF wskazuje, że Slim VAT jest programem pilotażowym.

Reklama

"Powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki formalne utrudniające prowadzenie biznesu. Dlatego też w ramach konsultacji publicznych zachęcamy do zgłaszania uwag i opinii" - przekazał resort.

MF wyjaśnia, że projekt Slim VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe.

W przypadku rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT, MF wskazuje na zmiany w Tax Free, czyli wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych. "Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów (przez wprowadzenie kas online), przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym" - tłumaczy ministerstwo.

Kolejne, to zmiany w WIS (Wiążąca informacja stawkowa). Zdaniem resortu ma nastąpić korzystne dla podatników rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług).

"Wprowadzamy ograniczenie ochrony WIS, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. Wyłączamy wydanie WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Podatnik będzie oczywiście informowany o tym w trybie decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowej" - czytamy.

Projekt zawiera także zmiany w nowym JPK_VAT, które - zdaniem MF - pozwolą na stosowanie przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT.

"Za wprowadzeniem w zakresie kar za błędy w ewidencji odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przemawia celowość zapewnienia jednolitości procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT. Rozwiązanie zapewni tym samym większą przejrzystość i pewność prawa dla przedsiębiorców" - wyjaśnia ministerstwo.

Ponadto, w projekcie zaproponowano wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Projekt zawiera również zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, a które dotyczą zdarzających się przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT.

"Taka sytuacja występuje przykładowo przy realizacji zajęcia wierzytelności. Proponuje się wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Zaproponowana zmiana objęłaby również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami VAT" - napisano.

Projektodawca chce wprowadzić zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT, w tym m.in. z uwagi na pojawiąjące sią wątpliwości pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, proponuje się rezygnację z zamieszczania numerów PESEL w wykazie. Ponadto, chce wprowadzić zmiany doprecyzowujące i redakcyjne w zakresie przepisów dotyczących stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych, czy w zapisach załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT). Według MF, ułatwi to podatnikom praktyczne stosowanie prawa przez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

"Wprowadzane zmiany mają głównie charakter techniczny. Zmiany do Tax Free, matrycy stawek VAT oraz do WIS mają pozytywne znaczenie dla przedsiębiorców oraz dla Budżetu Państwa"- wskazało Ministerstwo Finansów.

.