Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany przepisów, dotyczące przesunięcia terminów wprowadzenia kas online z 30 czerwca 2020 roku na 31 grudnia 2020 i z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r., poinformował resort.

W ocenie ministerstwa, ma to pozwolić "na odciążenie podatników i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19".

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii został skierowany do uzgodnień zewnętrznych.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, obowiązek wprowadzenia kas online do 30 czerwca 2020 roku mieli przedsiębiorcy świadczący usługi:

* związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

* w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

* sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

Natomiast obowiązek wprowadzenia kas online do 31 grudnia 2020 roku mieli przedsiębiorcy świadczący usługi:

* fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

* prawnicze,

* w zakresie opieki medycznej (lekarze i lekarze dentyści)

* budowlane,

* związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu).