Specustawa nie wprowadza żadnych dodatkowych rozwiązań w tym zakresie, ale jest na to sposób. Na pytanie czytelnika odpowiada Anna Turska, wiceprezes zarządu Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej każdy podatnik może wystąpić do organów z takim wnioskiem. Możliwości są trzy. Jak to zrobić, opowiada ekspert.

Posłuchaj całej odpowiedzi.