Na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej każdy podatnik może wystąpić do organów z takim wnioskiem. Możliwości są trzy. Jak to zrobić, opowiada ekspert.

Posłuchaj całej odpowiedzi.