Liderami osiągającymi największe wyniki zostały: PwC, Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, BDO oraz HLB M2 Audyt. Zwycięzcami o największych osiągnięciach w „sporach podatkowych” są ex aequo: GWW i KNDP, a w „projektach podatkowych” Crido. Wytypowaliśmy też topowych doradców w ośmiu kategoriach

Cały ranking wraz z uzasadnieniami dla pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przeczytasz na eDGP >>>>>