Rząd przyjął projekt, który ma ograniczyć stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym - poinformował we wtorek PAP resort finansów. Dzięki temu budżet i samorządy mają zyskać rocznie ponad 735 mln zł.

Chodzi o przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

"Nowela umożliwi przekazywanie przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw Unii Europejskiej" - wyjaśnia MF. Dzięki temu, jak wyliczono, zwiększą się o ponad 735 mln zł dochody jednostek sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatkowego. Budżet państwa zyska około 555 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego - około 180 mln zł.

Według MF zmiana dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE. Wprowadza regulacje, które będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych - wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

"Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów" - tłumaczy ministerstwo.

Według ministerstwa dzięki wprowadzanym zmianom zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Jak wyjaśniono, zakres przekazywanych przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw członkowskich będzie obejmować materiały uzyskiwane na podstawie Ordynacji Podatkowej. Pierwsza wymiana takich informacji ma nastąpić do 31 października 2020 r.

Poinformowano, że wprowadzone zostaną również zmiany przepisów o VAT, które - jak podkreślono - uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system tego podatku w zakresie handlu transgranicznego.

Projekt przewiduje, że zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r.