Stanisław Gomułka popierał projekt ustawy, która dawała możliwość natychmiastowej prywatyzacji wszystkich zadłużonych szpitali w Polsce. Na to resort zdrowia nie mógł się zgodzić.

Krzysztof Grzegorek przypomniał, że Stanisław Gomułka chciał być pełnomocnikiem do spraw reformy finansów publicznych, za co odpowiada szef resortu finansów. Sprzeciwiał się też obniżenu składki rentowej, za czym wcześniej opowiedziała się PO.