Organizowana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych konferencja „20 lat Kodeksu karnego skarbowego” odbędzie się w Warszawie, 5 listopada. Zapraszamy!
Reklama

W ramach czterech paneli tematycznych:

  • KKS – przyszłość regulacji
  • KKS – aktualne problemy
  • Zagadnienia procesowe
  • KKS a doradcy podatkowi

– podjęta zostanie próba odpowiedzi m.in. na pytanie, jaka jest przyszłość Kodeksu i czy regulacja jest nam nadal potrzebna? Czy wzrost represyjności przestępstw VAT-owskich wpływa na przestrzeganie prawa, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jaka jest rola biegłego w sądowym postępowaniu karnym skarbowym, a także czy potrzebny jest kodeks karny skarbowy?

Organizatorzy liczą, że powyższe zagadnienia będą podstawą ciekawej, merytorycznej dyskusji i motywacją do stawiania kolejnych ważnych pytań związanych z Kodeksem karnym skarbowym.

Do udziału w konferencji zaprosili wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków z zakresu prawa karnego skarbowego.

Program konferencji:

• Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący KROP

• KKS - przyszłość regulacji
o Założenia kodyfikacji KKS
o 20 lat funkcjonowania kodeksu karnego skarbowego - ocena regulacji
o Przyszłość kodeksu karnego skarbowego - czy regulacja jest nam nadal potrzebna?
o Prawo karne skarbowe a prawo karne podatkowe• KKS - aktualne problemy
o Zbrodnie Vatowskie. KKS a przepisy art. 270a i 271a kodeksu karnego - próba oceny
o Zatrzymanie karuzeli - czy wzrost represyjności przestępstw VAT-owskich wpływa na przestrzeganie prawa
o Należyta staranność przedsiębiorcy jako punkt wyjścia odpowiedzialności karnoskarbowej
o Zastosowanie generalnej klauzuli zwalczania unikania opodatkowania a odpowiedzialność karna skarbowa• Zagadnienia procesowe
o Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - przywilej podatnika czy sposób na wymuszenie przyznania się do niepopełnionego przestępstwa
o Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe
o Rola biegłego w sądowym postępowaniu karnym skarbowym
o Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegające na uszczupleniu podatkowej należności publicznoprawnej• KKS a doradcy podatkowi
o Granice odpowiedzialności doradcy podatkowego jako osoby zajmującej się sprawami gospodarczymi klienta - problem art. 9 § 3 kk
o Problem wykonania czynności „na polecenie klienta” a odpowiedzialność karna skarbowa. Pomocnictwo i podżegania do przestępstw skarbowych
o Czy potrzebny jest kodeks karny skarbowy?


Miejsce – Pałac Lubomirskich, plac Żelaznej Bramy 10
Data – 5 listopada 2019
Organizator wydarzenia - Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Gazetaprawna.pl jest patronem medialnym wydarzenia