Obowiązek to obowiązek. Kto go nie dopełni, musi się liczyć z sankcjami. Będzie to dotyczyć zarówno sprzedawców, jak i nabywców.

Dla sprzedawcy

Za brak oznaczenia faktury adnotacją o podzielonej płatności będzie grozić:
■ dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 proc. kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na fakturze;
■ grzywna do równowartości 180 stawek dziennych.
Sprzedawca uniknie tych sankcji jedynie wtedy, gdy w inny sposób poinformuje nabywcę o konieczności rozliczenia transakcji w mechanizmie podzielonej płatności, następnie skoryguje fakturę, dodając do niej stosowny zapis, a nabywca rzeczywiście ureguluje należność w podzielonej płatności.

Dla nabywcy

Za brak zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, mimo takiego obowiązku, będzie grozić:
■ dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 proc. kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy;
■ brak możliwości zaliczenia wydatku netto do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT (od 1 stycznia 2020 r.);
■ odpowiedzialność karna skarbowa, czyli grzywna do 720 stawek dziennych (w 2019 r. jest to maksymalnie 21,6 mln zł.).
Nabywca uniknie konsekwencji braku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności, jeśli sprzedawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury.
Dodatkowe zobowiązanie (30 proc. VAT) nie będzie dotyczyć osób fizycznych (zarówno sprzedawców, jak i nabywców), które za ten sam czyn poniosą sankcje karnoskarbowe (za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe).