1 września mają wejść w życie jednocześnie trzy ważne nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług. Czasu na dostosowanie się do nich nie zostało więc już zbyt wiele, a co gorsza, nie jest jeszcze znany ostatecznych kształt części nowych regulacji.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna

Jeden termin, wiele zmian

Nowelizacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), o których mowa, to:
 • biała lista, czyli nowe wykazy podatników oraz obowiązek przelewania należności kontrahentom na rachunek z wykazu,
 • obowiązkowy split payment dla podatników z branż wrażliwych, oraz
 • kolejna duża nowelizacja VAT (druk sejmowy nr 3499), przewidująca 14 zmian uszczelniających podatek od towarów i usług.
– Będzie to największa liczba zmian w VAT w ostatnim czasie, a dodatkowo wchodzi w trakcie kwartału – ocenia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i partner w KNDP.
Co obejmie obowiązkowy split payment
Usługi:
 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • usługi budowlane i budowlano-montażowe
Towary:
 • stal i wyroby stalowe
 • metale i wyroby z tych metali
 • metale szlachetne i wyroby z tych metali, biżuteria, perły, kamienie szlachetne
 • maszyny i urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria
 • urządzenia elektroniczne i ich części i akcesoria (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo, urządzenia pamięci, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej)
 • paliwa
 • węgiel i produkty węglowe
 • materiały zużyte, złom, odpady
 • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
 • wkłady do urządzeń, w tym kasety, tonery, tusze, atramenty i tym podobne
 • tworzywa sztuczne i artykuły z nich w szczególności folie stretch
 • części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli
Zaznaczmy na wstępie, że tylko biała lista jest obecnie zmianą całkowicie pewną, bo ta nowelizacja została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1018).
Pozostałe, czyli obowiązkowy split payment i duży pakiet zmian, są wciąż na etapie projektów. Ten ostatni został przyjęty przez rząd i jest po pierwszym czytaniu w Sejmie (trafił do komisji finansów publicznych). Z kolei projekt w sprawie obowiązkowej podzielonej płatności przyjęła dopiero Rada Ministrów.
W zasadzie wszystkie trzy zmiany mają na celu uszczelnienie VAT, dlatego trudno oczekiwać, że Ministerstwo Finansów będzie skłonne odsunąć w czasie któryś z projektów. Zwiększenie wpływów z VAT do budżetu państwa ma na celu zwłaszcza obowiązkowy split payment dla branż wrażliwych. W odpowiedzi na pytania DGP resort przyznał, że nie planuje zmieniać terminu wejścia w życie tej nowelizacji. Również po konsultacjach projektu MF nie zmieniło zdania.