Szykują się zmiany w fakturowaniu, przechowywaniu i przekazywaniu jednolitego pliku kontrolnego. Jeszcze w tym roku zmienią się także zasady sporządzania dokumentacji podatkowej w zakresie zamówień publicznych.

Nowa struktura JPK od 1 lipca 2019

Raportowanie danych w formie jednolitego pliku kontrolnego na żądanie skarbówki nie jest nowością. Jak wynika z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy podatnik prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Obowiązek ten dotyczy również faktur raportowanych w formacie JPK_FA.Od 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywała struktura (2) JPK_FA. O tym, z jakich elementów się składa się nowa struktura JPK_FA przeczytasz tutaj>>>

Fakturowanie zamówień publicznych

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu zamówień publicznych obowiązuje już od 18 kwietnia br. Są jednak wyjątki tj. zamówienia do 30 tys. euro, czy umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, dla których nowe przepisy obowiązywać będą od 1 sierpnia 2019. Nowe przepisy nakładają na zamawiających obowiązek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA PODATKOWA. SPRAWDŹ, CO SIĘ ZMIENI W LIPCU I W SIERPNIU 2019 ROKU>>>