Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę, przeznaczany na konsumpcję i oszczędności, w 2018 r. wyniósł 1693 zł, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej - podał resort przedsiębiorczości i technologii. W ostatnich czterech latach dochód ten wzrósł o 22 proc.
Reklama

Zdaniem ministerstwa, szczególnie w ostatnich latach widać wyraźną poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych. "Poza dobrą koniunkturą naszej gospodarki wynika to z rosnących transferów ze środków publicznych do gospodarstw domowych w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usług" - poinformowało w piątek w komunikacie MPiT.

Resort zaznaczył, że wzrost miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę to kluczowa miara zdolności gospodarstw domowych do konsumpcji, która w sposób wiarygodny – w warunkach niskiej inflacji – przekłada się na siłę nabywczą portfela obywateli. "Ostatnie lata wzrostu dochodu rozporządzalnego umożliwiły poprawę poziomu życia milionów Polaków, z korzyścią dla gospodarki i dla państwa" - wskazano.