JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

starszy menedżer, doradca podatkowy w dziale doradztwa podatkowego, PricewaterhouseCoopers

W Norwegii podatek dla każdej osoby jest wyliczany indywidualnie. Uwzględniane są różne czynniki. Wysokość podatku wynika z kalkulacji wysokości oczekiwanego dochodu. Płaci się go w roku bieżącym. W Norwegii rok podatkowy to rok kalendarzowy.

Władze podatkowe Norwegii wysyłają zeznanie podatkowe do podatnika na przełomie marca i kwietnia. Jeżeli osoba nie otrzymała projektu zeznania podatkowego, powinna skontaktować się z urzędem skarbowym w miejscowości, gdzie mieszka. Ważne jest, aby urząd skarbowy wiedział, na jaki adres ma przesłać zeznanie podatkowe.

Po otrzymaniu zeznania podatkowego wypełnionego przez urząd, na podstawie danych podanych m.in. przez pracodawcę, należy sprawdzić, czy dane te zgadzają się z rocznym zestawieniem płac, świadczeń pokrytych przez pracodawcę oraz pobranego i wpłaconego podatku. Osoba powinna otrzymać te dane już w styczniu od pracodawcy. Jeżeli dane te są błędne, osoba powinna poprawić swoje zeznanie podatkowe.

Gdy urząd rozpatrzy zeznanie podatnika, osoba otrzymuje roczne rozliczenie podatkowe, gdzie zawarte są informacje o wysokości dochodu, od którego naliczony został podatek, ile podatku pracodawca odprowadził od pensji i czy finalnie podatnik wpłacił za dużo czy za mało podatku. Roczne rozliczenie podatkowe urząd skarbowy przesyła w czerwcu lub w październiku.

Jeżeli podatnik zapłacił za mało podatku, wówczas urząd skarbowy prześle pocztą blankiet dla wpłaty podatku.

Podatnik może się odwoływać od decyzji władz podatkowych dotyczących naliczonego podatku. Jeżeli osoba otrzyma roczne rozliczenie podatkowe w czerwcu, to termin złożenia odwołania przypada na 10 sierpnia. Jeżeli władze skarbowe prześlą podatnikowi roczne rozliczenie podatkowe w październiku, to termin wniesienia odwołania wynosi trzy tygodnie po wysłaniu rocznego rozliczenia podatkowego. Odwołanie składa się do urzędu skarbowego i należy podać, co i dlaczego jest błędne w zeznaniu. Jeśli władze skarbowe przyznają rację podatnikowi, wówczas osoba otrzyma nowe roczne rozliczenie podatkowe.

Jeżeli osoba przebywa w Norwegii krócej niż 183 dni, może poprosić urząd skarbowy o rozliczenie podatku przed wyjazdem z Norwegii, informując jednocześnie urząd skarbowy, kiedy zamierza opuścić Norwegię. Ważne jest także poinformowanie urzędu skarbowego o adresie zamieszkania w kraju rodzinnym, jeśli osoba wyjeżdża z powrotem do kraju rodzinnego, zanim otrzyma zeznanie podatkowe i/lub roczne rozliczenie podatkowe.

Co ciekawe, w Norwegii małżonkowie podlegają opodatkowaniu oddzielnie od swoich dochodów, z wyjątkiem dochodu z zysków kapitałowych. Jeśli oboje małżonkowie są norweskimi rezydentami podatkowymi, dochód taki jak dochód z inwestycji, odliczenia związane z zapłaconymi odsetkami, składki na ubezpieczenie emerytalne oraz dochód z posiadanego majątku jest alokowany do małżonka, który zgodnie z posiadaną dokumentacją jest prawnym właścicielem/zarządcą w stosunku do np. banku czy instytucji ubezpieczeniowej. Jednak małżonkowie mogą zaalokować te przychody zgodnie ze swoim życzeniem.